Maak van je reptielenbrein een braaf hondenbrein

Verander je brein

Zit je in bepaalde situaties in een split-second in de stress? Verlamd of klaar om te vluchten?

Boosdoener is je amygdala. De amygdala is een orgaan in je hersenen dat je aanzet om na 0,7 seconden te beslissen of je moet rennen voor je leven, je doodstil moet houden of dat het veilig is.

Deze beslissing neem je op basis van ervaringen uit het verleden. Deze oude ervaringen zeggen natuurlijk niks over de werkelijke dreiging in het heden. In het verleden opgedane ervaringen bieden geen garantie voor de toekomst! Je verstand kan niet bepalen hoe het in het heden is. Je gevoel kan dat wel! Je gevoel kan vooruit voelen… Wat goed voelt is goed, wat niet goed voelt is niet goed.

Door je bewust te zijn van je gevoel vóórdat de amygdala met je op de loop gaat, kun je tegen jezelf zeggen: “Er is niets aan de hand.” “All is well”. Zo voorkom je dat je reptielenbrein roet in het eten gooit.

Als je in een bepaalde situatie die zich vaker voordoet in de stress, paniek of vluchtreactie terechtkomt, kun je jezelf zo resetten, dat je in de toekomst bij een gelijke situatie niet meer in paniek schiet. Je herprogrammeert jezelf. Je traint je reptielenbrein naar het brein van een brave hond, die naar je luistert!

Uiteraard vergt dit bewustwording van de situatie, je echte gevoel en je reptielenbrein daadwerkelijk een halt toeroepen enige oefening.

Het begint met de wilsdaad je hiervan bewust te willen worden. Je geeft jezelf de opdracht steeds als je in de stress bent terechtgekomen je dit te realiseren. Zo ga je achteraf zien wanneer je in de val bent gelopen. Je zult merken dat het je steeds eerder opvalt. Zo ‘verkort’ je de tijd steeds meer totdat het lukt vóórdat de 0,7 seconden voorbij zijn!

Veel succes!

Wil je een beetje hulp? Neem gerust contact op!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *