Informatie

High Impact Satori

Posted on

In het ‘High Impact Satori Program’ ontwikkel je een hoger geïntegreerd bewustzijn om voorbij standaard patronen nieuwe mogelijkheden te zien en direct in actie te brengen. Kenmerken zijn: geïntegreerd denken in meta-visie en missie, ontwikkelen geavanceerde oplossingen, loslaten remmen en beperkingen, diep zelfinzicht, sneller en niet-competitief spanningsloos synthese denken voorbij emotie, culturele grenzen en zelf-identificatie.  […]